Du er her: Hjem > Forlag/Årbog > Taasinge Årbog 1987 - 2018 > Emneregister

Åbningstider:

1.6. - 31.8. 2019
tirsdag til søndag kl. 11-16

1.9. - 15.9.
torsdag til søndag kl. 11-16

Uden for sæsonen:
mandag formiddag (9-11).

Åbent hele året for grupper efter aftale.

Entré voksne 50 kr.
Børn gratis.
Grupper 40 kr. Min. 8 pers.


Sidst opdateret:

Emneregister


Oldtid Årgang    Side
Glimt af dyrelivet i Tåsinges fortid 1987 14
En urnegrav i Lundby på Tåsinge 1987 53
Skåltegn på Tåsinge 1987 63
Tåsinge-gruppen 1988 26
Hvad stendyssemarken gemte 1989 62
Sølvskatten fra Iholm 1992 21
En hellekiste ved Højmøllegård ppå Tåsinge 1994 47
Skeletter og andre fund (Gyllemose) 1998 7
Vikinger i Vindeby 2006 6
Lokalhistorie
Lokalhistorie og bevaringsbestræbelser i Troense 1987 8
Bregninge Bakke 1987 25
Tåsinge på gl. postkort 1988 53
En solstrålehistorie fra museet 1988 67
Brudstykker fra en landsbys historie, Vårø 1989 6
Bjarnemark Fællesmose 1989 49
Troense - dengang 1990 4
Fra en svunden tid - det gamle Vindeby og færgestedet 1991 34
Tåsinge - bondeøen 1993 6
Om hustomter og højryggede agre (Vårø Knude) 1996 6
Troense - en lille bys livsforløb 1996 15
Præsteenkesædet i Landet 1996 31
Birkholm - erindringer 1996 53
Bregninge Sogn 1842-1934 1997 7
En historiker på vævestolen 1997 21
Om Bjernemark - en landsby på Tåsinge 2004 35
Hvad Povl Fredholm fortalte under en aftentur på
Bregninge Banke 2005 25
Den røde hane galer over Tåsinge-stod der i avisen 
15. maj 1916 2005 51
Ildebrande i Gammel Nyby 2005 53
Lidt om Gammel Nyby 2005 54
Taasinge Lokalhistoriske Arkiv-åbent for besøg i 25 år
18. maj 1980-18. maj 2005 2005 70
Museet fylder 50 år 2007 6
Historiens gang kan føles ved en tur på Tåsinge 2008 27
Den sidste henrettelse på Tåsinge 2008 19
Da Bregninge blev annekteret af Landet 2008 23
Skovballe kro 2009 28
Taasinge Forsamlingshus' historie 2011 6
Kinesisk tolduniform 2011 64
Hvem er hestens rette ejermand? 2011 71
Tåsinge Husholdningsforening 2015 31
Efterretninger om Sankt Olafs Kapel 2015 49
Købmand Anton Madsen 2016 16
Glimt af Tåsinges historie og natur 2017 60
Biblioteksbygningen i Landet 2018 6
Uldjyden der blev kromand 2018 30
Tyven fra Søby 2018 63
By og land
Tåsinges fuglesteder 1988 58
Om gærdselsskove og orkidéer 1993 33
Haverne i Troense 1995 54
Strammelse Brugs 1874-1995 1997 49
Lidt om Landet bys historie 2000 55
Om dukkehaver 2001 33
"Morgenodyssé" på Tåsinge 2002 65
En frugthave i Troense gennem 100 år 2008 59
Fra oldtidsmark til villakvarter 2009 65
Kaldets Mose 2016 49
Gårde, huse og slægt
Tåsinges bomærker 1987 27
Arbejder på Tåsinge før 1813 1987 30
Fra Søren Lolks billedsamling 1987 40
"Dinesgårdens" historie 1987 57
Barndomsår i Vårø præstegård 1988 45
Konkursboet efter Christen Hansen Thurø, Troense 1988 68
Niels Juel og Tåsinge 1989 30
Barndomsår i Vårø præstegård 1989 65
Slægten og eneren, Skibsreder A.C. Thurø 1990 6
Christian 4. og Tåsinge 1990 24
Tåsinge rundt med Søren Lolk-nyfundne motiver 1994 52
"Drostgården"-en gammel gård i Bjernemark 2004 4
Annanias og smedens datter fra Strammelse 2004 55
Et husmandssted på Bregninge Banke 1822-1924 2005 54
De forsvundne huse i Horse Skov 2007 47
Huse og gårde i Vårø-dengang og nu 2008 39
Et fæstehus i Bregninge 2012 36
Carlas Hus 2012 51
Sommerpensionatet Skaregaard 2013 6
Andelsboligforeningen i Bregninge Kommune 2013 13
Axel Juel på Fruegaarden 2014 51
En særlig kvinde 2014 71
Årets gang ude og inde på Dinesgården omkring 1900 2015 24
Thaersminde 2016 28
Egn, erindringer
Blade af Lundby Mølles historie 1991 6
Salget af fæstegods på Tåsinge 1992 35
En Tåsingebondes levnedsløb 1993 21
Befolkningstallet på Tåsinge gennem 300 år 1994 76
Valdemar jensen 1995 76
Jens "puggaard" i Tinghaven på Tåsinge 1997 60
Min barndom på Tåsinge 1997 19
Min faders heste 1997 44
Mindeord om Svend Hansen Højte 1999 75
En særpræget bonde (Rs. Lolk, Bækkehave) 2000 6
Esther Fredholm 2000 75
Fælles aner 2001 35
Min barndoms Troense 2002 47
Erindringer far min barndom 2002 11
Erindringer fra min barndom i Søby Skole 1886-1900
1. del 2003 7
Mere om Jens Græs fra Vemmenæs, der var dyrlæge i 
Amerika 2004 31
En rask gammel Tåsingekone-Karen Poulsen og hendes
blomster 2005 17
Amerikarejsen, digt af Hedvig Johanne Nielsen 2005 22
Et aktuelt brev fra en gammel tøsing 2005 74
Morfar og hans biograf 2006 6
Mindeord om Arne Skovbo Asmussen 2006 77
Mindeord om Carl Nielsen 2007 73
En leder takker af (arkivleder Erik Hansen) 2007 76
Lægehuset i Landet 2009 16
Om lægehusets historie 50 år senere 2009 17
Karen Lolkens 2010 6
Arven fra Amerika 2010 11
Gudrun Petersens liv som præstekone 2010 24
Lægehuset/doktorhuset, supplement til 2009 2010 31
Lægehuset/doktorhuset, 1930-2001 2010 36
Dyrlæge petersen 2010 47
Dreng i trediverne i Bjerreby 2010 56
Erindringsstrejf fra barndom og opvækst 2010 61
En dejlig dessert 2011 19
Erindringer fra Birkholm, 1. del 2011 23
Erindringsstrejf fra barndom og opvækst 2011 43
Nekrolog over Albert Mohr Lolk 2011 77
1889 - Et skæbneår 2012 7
Erindringer fra Birkholm, 2. del 2012 16
Barndomsminder om naboer og genboer i Troense
ca. 1934-1950 2012 21
Rasmus Jensen "Strynbo" og hans sørejser 1880-1881 2012 56
Meget var anderledes 2013 19
Ka' Domers sjal 2013 30
Troense Junior Sejlklub 2013 34
Arbejdssøgende skræddersvend 2013 37
Julemiddagen 2013 42
Første pladser som tjenestedreng 2013 45
Sommerpensionat på Stenodden 2014 6
Da den ethjulede cykel kom til Tåsinge 2014 15
En hædersmand 2014 45
Feriefolket 2015 6
Noahs Ark 2015 41
Breve til Petersen 2015 43
Min barndom i Pilekrogen 2016 6
Niels Stenner Rasmussen 2016 35
Gamle Niels Pilegaard 2016 46
Når havet er i oprør 2016 68
Min bryllupsdag 2017 33
Den første husmand på Tåsinge 2017 40
Pas på-ellers kommer Mikkel Foged 2017 51
En troensedreng krydser sit spor 2018 46
Mindeord om Erik Hansen 2018 73
Skoler, kirker
Bjerreby Skole 1990 59
Bregninge Kirke 1998 54
Kirkeskibene i Bregninge Kirke 1999 21
Landet Kirke 1999 39
Bjerreby Kirke 2000 33
Kirkeskibene i Bregninge Kirke-en korrektion 2000 74
Skoleudflugter på Tåsinge 2002 47
Indvielse af Valdemars Slots Kirke den 3. oktober 1687 2004 51
Sommerudflugter fra Vornæs Forskole 2004 63
Sankt Martin fra Bjerreby 2005 6
Husflid på Tåsinge (Bjerreby og Landet sogne) 2007 16
Husflid på Tåsinge (Bregninge sogn) 2008 6
Det gamle orgel fra Vornæs Forskole 2008 37
Beskrivelse af Bjerreby gl. Kirke 2009 6
Skolestart 1870 på Frederik Juels Skole 2014 25
Skolehistorie på Tåsinge 2014 28
Sæd, skik
Genforeningsstenen på Bregninge Bakke 1989 76
"Slå ham, at han dø som en hund" 1991 16
Dialekterne på de sydfynske øer og Sydfyn 1992 6
Tugt og utugt på Tåsinge i det 18. århundrede 1992 8
Om kammerherre Nels Juel som godsejer 1993 43
Va æ ei tyøsi? 1994 14
Dn gamle protokol og nøgleroman 1995 67
Samkvem på Tåsinge 1997 30
Tåsinge 1813-1871. Til- og fraflyttere 1998 15
Forbrydelse og straf 1999 25
Tøsingsk dialekt 2000 31
Randbemærkninger 2000 2000 54
Grundlvsfest i Svendborg 1887 2001 48
Om kristentøj og dåbskjoler 2001 54
Tilflyttede integrerede personer 1813-1891 2002 29
Fornavne på Tåsinge 1646-1891 2002 32
Sognestævne på Tåsinge 2003 22
Sæder og skikke på Tåsinge 2005 9
En kostbar brudekjole (doneret af familien Wiggers) 2009 57
Brudekjolens konservering 2009 60
De unge radikale 2009 8
Tåsinges socialdemokrater 1905-2008 2010 70
Venstre på Tåsinge 2011 34
Badekar med badeovn og brusespand 2011 57
Museets skjulte skatte (tekstil- og dragtsamling) 2011 59
Bregninge - Bakkefesten 2014 18
Kvindeegen 2015 22
Hvis træer kunne tale 2018 37
Musik, dans
Dansen i Skovballe have 1987 79
Og dansen går … 1988 34
Højstuer og dansestuer på Tåsinge 1994 16
J. Mortensens musikalier til de gamle danse 1995 14
Tåsinge Folkedansere gennem 60 år 1996 41
Det gamle orgel fra Vornæs Forskole 2008 37
Tåsinges nye musikmuseum-kronen på en spillemands
livsværk 2013 48
Håndværk
Povl Fredholm -maler og museumsleder 1988 7
Smedier på Tåsinge 1989 53
Hans Hansen Recke 1999 29
En Tåsinge-bygmester 2001 37
Peder Pedersen Lollik, klokkestøber 2001 49
Bregninge Mølle (møller på Tåsinge) 2002 35
Ventepose Mølle - en vandmølles historie 2003 51
Bjerreby Mølle 2006 57
Skrædderen i tårnet 2007 31
landet Gartneri 2007 41
Kragekær Mejeri 100 år 2012 8
Smeden i nederste Lundby 2017 6
Teknik
Telegrafen i Bregninge 1987 18
Vejtromlen 1987 26
En smedeslægt på Tåsinge 1990 18
Radioterne - (radioens barndom) 1991 50
Rejser, Trafik
En vandgang 1987 73
Post- og rutebilkørsel på Tåsinge 1904-1949 1999 47
Amerikarejsen. En indledning til Søren Lolks breve og
fotos 2003 24
Søren Lolks Amerikarejse 1903. 1. del 2003 25
Søren Lolks Amerikarejse 1903 2. del 2004 6
Fra færge til bro - at mindes, nu 40 år efter 2006 69
Kongen i urskoven 2017 25
Skibsbygning og skibsfart
Udsigt over mine leveår (Lars Andersen Schmidt) 1988 17
Vindeby-Svendborg Færgeriet 1991 22
En sømandshistorie 1993 17
Fra Toulon til Tåsinge - et lykkeligt forlis 1993 38
V.C. Frederiksen - en Troensedrengs levned 1995 6
En Troensedreng står til søs 1995 30
Bådebyggeriet i Lundby 1995 40
"Inga" - en jolle fra Lundby 1996 60
Fra de gode gamle dage 1997 32
Noget om Tåsinges parketter 1998 21
Mere om "Vikings" historie 1998 27
Carl Julius Jensen - en skibsbygger 1998 43
Jagten Louis 1999 6
Kollision på Themsen 1999 63
Mere om en brændeskue fra Vornæs 2000 19
Til søs igen som fuldt uddannet kok 2001 6
Niels Juels Foreningen 2001 41
En redningsbåd på Lunkebugten 1827 2002 7
Centaurus 2014 58
"Robinson Crusoe" 2016 19
Konkylierne 2017 70
Skibsdrengenes vilkår i sejlskibenes tid 2018 22
1940-45
Luftkamp omkring Tåsinge 1989 14
Luftkamp omkring Tåsinge II 1940-1945 1990 37
Luftkamp omkring Tåsinge III 1940-1945 1991 40
Luftkamp omkring Tåsinge IV 1940-1945 1992 48
Sommeren på Tåsinge for 50 år siden 1994 29
Vemmenæs 23. april 1994 1994 38
Da håbet var det, at nogen kæmpede 1994 45
Spredte træk og oplevelser på Tåsinge under 
besættelsen 1940-45 2006 64
Litteratur
Hvad er skrevet om Tåsinge. 1. del 1987 77
Hvad er skrevet om Tåsinge. 2. del 1988 74
Gotisk skrift - hvad er det? 1988 76
Gæstebogen (Bregninge Kirke) 1989 1989 33
Krybskytteri på Tåsinge 2007 61