Åbningstider:

1.6. - 31.8. 2019
tirsdag til søndag kl. 11-16

1.9. - 15.9.
torsdag til søndag kl. 11-16

Uden for sæsonen:
mandag formiddag (9-11).

Åbent hele året for grupper efter aftale.

Entré voksne 50 kr.
Børn gratis.
Grupper 40 kr. Min. 8 pers.


Sidst opdateret:

Indeks

Artikler - med angivelse af antal billeder i parentes (*)  Forfatter                                   Side    
     
ÅRBOG 1987    
Lokalhistorie og bevaringsbestræbelse i Troense (5) Morten Hahn Pedersen   
  og Knud Helles 8
Glimt af dyrelivet i Tåsinges fortid (4) Kirsten Salmberg  14
Telegrafen i Bregninge (6) Valdemar Jensen  18
Bregninge Bakke (1) Hans Høite Hansen  25
Vejtromlen (1) Kommunal korrespondance 26
Tåsinges bomærker (1) Gunnar Kjær Mortensen  27
Arbejder om Tåsinge før 1813 Albert Lolk  30
Side af jordebog, 1665 Albert Lolk  38
Fra Søren Lolks billedsamling (17) Erik Hansen 40
En urnegrav i Lundby på Tåsinge (2) Jørgen Skårup  53
“Dinesgårdens” historie (3) Rasmus Hansen  57
Skåltegn på Tåsinge (18) Valdemar Jensen  63
En vandgang (2) C.G. Høgstrøm  73
Hvad er skrevet om Tåsinge? Hans Høite Hansen  77
Nyt fra arkivet   78
Dansen i Skovballe Have (2)   79
Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling   80
     
ÅRBOG 1988    
Povl Fredholm, maler og museumsleder (14) Hanne Jespersen 7
Udsigt over mine leveår (L.A. Smidts erindringer) (6) Morten Hahn Pedersen 17
Tåsinge-gruppen (9) Valdemar Jensen 26
Og dansen den går (8) Bent Chr. Nielsen 34
Barndomsår i Vårø præstegård (4) Inga Høgsbro 45
Tåsinge på gamle postkort (15) Aksel Hansen 53
Tåsinges fuglesteder (12) Hans Høite Hansen 58
En solstrålehistorie (1) Gunnar Kjær Mortensen 67
Konkursboet efter Christen Hansen Thurø, Troense (3) Hans Høite Hansen 68
Hvad er skrevet om Tåsinge? Otto Jonasen 74
Gotisk skrift - hvad er det?   76
Nyt fra arkivet (1)   77
Nyt fra museet (1)   79
     
ÅRBOG 1989    
Brudstykker af en landsbys historie, Vårø (3) Svend Højte 6
Luftkamp omkring Tåsinge 1940-45 (10) Gunnar Kjær Mortensen 14
Niels Juel og Tåsinge (1) Otto Jonasen 30
Gæstebogen (Bregninge kirke) (3) Valdemar Jensen 33
Bjernemark Fællesmose (1886) (2) Jacob Mortensen 49
Smedier på Tåsinge (17)   53
Hvad stendyssemarken gemte (1) Jens Bech 62
Barndomsår i Vårø Præstegård (5) Inga Høgsbro 65
Genforeningsstenen på Bregninge Bakke (1)   76
Nyt fra arkivet (1)   77
Nyt fra museet (2)   79
     
ÅRBOG 1990    
Slægten og eneren. Skibsreder A.C. Thurøe (8) Morten Hahn Pedersen 6
En smedeslægt på Tåsinge (7) Valdemar Jensen 18
Christian 4. og Tåsinge (5) Svend Højte 24
Luftkamp omkring Tåsinge 111940-45 (13) Gunnar Kjær Mortensen 37
Troense - dengang (11) Ester Fredholm 49
Bjerreby Skole (7) C.G. Høgstrøm  59
Nyt fra arkivet (7)   72
Nyt fra museet   78
     
ÅRBOG 1991    
Blade af Lundby Mølles historie (5) Svend Højte 6
"Slå på ham, at han kan dø som en hund" (1) Peter Henningsen 16
Vindeby-Svendborg Færgeriet (10) Erik Møller Nielsen 22
Fra en svunden tid (11)   34
Luftkamp omkring Tåsinge III 1940-45 (8) Gunnar Kjær Mortensen 40
Radioterne - radioens barndom (5) Valdemar Jensen  50
Nyt fra arkivet (2)   60
Nyt fra museet    61
     
ÅRBOG 1992    
Dialekterne på de sydfynske øer og Sydfyn (3)  Finn Køster 6
Sølvskatten fra Iholm (4) Per 0. Thomsen  21
Tugt og utugt på Tåsinge i det 18. århundrede  Peter Henningsen 28
Salget af fæstegods på Tåsinge (5)  Svend Højte  35
Luftkamp omkring Tåsinge IV 1940-45 (4)  Gunnar Kjær Mortensen  48
Fotos fra arkivets gemmer (7)    56
Nyt fra arkivet    60
Nyt fra museet   61
     
ÅRBOG 1993    
Tåsinge, bondeøen (29)  Valdemar Jensen  6
En sømandshistorie (4)  Hjørdis Mikkelsen  17
En Tåsingebondes levnedsløb (4)  Svend Højte  21
Om gærdselsskove og orkidéer (9)  Aksel Hansen 33
Fra Toulon til Tåsinge - et lykkeligt forlis (4) Benno Blæsild  38
Om kammerherre Niels Juel som godsejer  Peter Henningsen  43
Glimt af årets fotos (12)    51
Nyt fra arkivet    59
Nyt fra museet (3)   60
     
ÅRBOG 1994    
Befolkningstallet på Tåsinge igennem 300 år (2)  Svend Højte  6
Va æ ci tyøsi? Valdemar Jensen  14
Højstuer og dansestuer på Tåsinge (11) Bent Chr. Nielsen  16
Sommeren på Tåsinge for 50 år siden (5)  Benno Blæsild  29
Vemmenæs 23. april 1994 (6)  Gunnar Kjær Mortensen  38
Da håbet var det, at nogen kæmpede  Vincent Lind 45
En hellekiste ved Højmøllegård på Tåsinge (6)  Lise Bender Jørgensen  47
Tåsinge rundt med Søren Lolk. Nyfundne motiver (13)    52
Nyt fra arkivet (3)    59
Nyt fra museet    61
     
ÅRBOG 1995    
V.C. Frederiksen, en Troensedrengs levned (7)  Benno Blæsild 6
J. Mortensens musikalier til gamle danse (2)  Bent Chr. Nielsen  14
En Troensedreng står til søs (6)  Holger Karlsen  30
Bådebyggeriet i Lundby (13) Ole Mortensøn  40
Haverne i Troense (14)  Helle Ravn  54
Den gamle protokol og nøgleroman (2)  Pauli Høegh  67
Fra arkivets gemmer (8)   72
Valdemar Jensen (1)  Erik Hansen  76
Nyt fra arkivet    77
Nyt fra museet    78
     
ÅRBOG 1996    
Om hustomter og højryggede agre (Vårø Knude) (5)  Jens Bech 6
Troense- en lille bys livsløb (8)  Karl Arnold Ottesen 15
Præsteenkesædet i Landet (11)  Bent Christoffer Nielsen 31
Tåsinge Folkedansere gennem 60 år (10)  Ernst Andersen 41
Birkholm (3)  Poul Christian Madsen 53
“Inga” - en jolle fra Lundby (9)  Kaj Nykjær Jensen 60
Nyt fra arkivets gemmer (11)    70
Nyt fra arkivet (2)    76
Nyt fra museet    78
     
ÅRBOG 1997    
Bregninge Sogn 1842-1934  Jacob Weber  7
Min barndom på Tåsinge  Hanne Staff  19
En historiker på vævestolen (2)  Thorvald Hansen  21
Samkvem på Tåsinge (1)  Albert Mohr Lolk  30
Fra de gode gamle dage (6)  Martin Hansen  32
Min faders heste (4)  Søren Lolk  44
Strammelse Brugs 1874-1995 (8)  Knud Helles  49
Jens “Puggaard” i Tinghaven på Tåsinge  Thorvald Hansen  60
Fra arkivets gemmer (17)    63
Nyt fra arkivet    75
Nyt fra museet    77
     
ÅRBOG 1998    
Skeletter og andre fund (Gyllenmose) (5)  Per 0. Thomsen 7
Tåsinge 1813-1871. Til- og fraflyttere  Albert Mohr Lolk  15
Noget om Tåsinges paketter (7)  Ole Mortensøn  21
Mere om “Vikings” historie (5)  Ester Andersen  27
Om Tåsinges frugthaver (6)  Bent Christoffer Nielsen  33
Carl Julius Jensen - en skibsbygger (6) Arne Skovbo Asmussen  43
Bregninge Kirke (8)  Per Aas Christensen  54
Fra arkivets gemmer (23)    61
Nyt fra arkivet (2)    75
Nyt fra museet    77
     
ÅRBOG 1999    
Jagten Louise (6)  Anders Monrad Møller  6
Kirkeskibene i Bregninge Kirke (3)  Henning Thalund  21
Forbrydelse og straf (2)  Albert Mohr Lolk  25
Hans Hansen Recke (8)  Tove Reche Sørensen  29
Landet Kirke (6)  Didier Gautier  39
Post- og rutebilkørsel på Tåsinge 1904-1949 (12)  Erik Hansen  47
Kollision på Themsen (1)  Arne S. Asmussen  63
Fra arkivets gemmer (14)    66
Svend Hansen Højte (1)  Erik Hansen  75
Nyt fra arkivet    76
Nyt fra museet    77
     
ÅRBOG 2000    
En særpræget Bonde (Rs. Lolk Bækkehave) Thorvald Hansen  6
Mere om en brændeskude fra Vornæs (2)  Anders Monrad Møller  19
Tøsingsk dialekt Albert Mohr Lolk  31
Bjerreby Kirke (mfl.) (12)  Didier Gautier  33
Randbemærkninger  Albert Mohr Lolk  54
Lidt om Landet bys historie (21)  Bent Christoffer Nielsen  55
Kirkeskibe i Bregninge kirke (3)  korrektion  74
Esther Fredholm (1) Annelise Fredholm  75
Nyt fra arkivet (1)    76
Nyt fra museet    78
     
ÅRBOG 2001    
Til søs igen som fuldt uddannet kok (16) Holger Karlsen, junior  6
Verdens første flyvende tropeekspedition (11) Samlet af A. S. Asmussen  17
Om dukkehaver (2)  Bent Christoffer Nielsen  33
Fælles aner  Albert Mohr Lolk  35
En Tåsinge - bygmester, Kristian Lærke (4)  Søren Lolk  37
Niels Juels Foreningen (16)  Kurt Kaysen  41
Grundlovsfest i Svendborg 1887  Hans Knudsen Nielsen  48
Peder Pedersen Lollik (3)  Albert Mohr Lolk  49
Om kristentøj og dåbskjoler (3)  Grete Simonsen  54
Fra arkivets gemmer (18)  Erik Hansen  59
Nyt fra museet    72
Indhold af årbøger 1987-2000 (inkl.)    74
     
ÅRBOG 2002    
En redningsdåd på Lunkebugten 1827 - og dens helt    
(Artiklen er samlet efter oplysninger på     
Tåsinge Lokalhistorisk Arkiv af Arne S. Asmussen) Thorvald Hansen 7
Erindringer fra min barndom Svend Møller (12)  Svend Møller 11
Tilflyttede integrerede personer 1813-1891  Albert Mohr Lolk  29
Fornavne på Tåsinge 1646-1891  Albert Mohr Lolk  32
Bregninge Mølle (6)  Svend Højte  35
Min barndoms Troense (10)  Holger Karlsen junior  47
Skoleudflugter på Tåsinge (4)  “Gamle” elever  57
"Morgenodysse" på Tåsinge (5)  Kristian Isager  65
Fra arkivets gemmer (10)    70
Nyt fra arkivet  Erik Hansen  75
Nyt fra museet    76
     
ÅRBOG 2003    
Erindringer fra min barndom i Søby Skole 1886-1900 2. del (12)  Svend Møller 6
Sognestævne på Tåsinge  Albert Mohr Lolk 22
Amerika-rejsen. En indledning til Søren Lolks breve og fotos  Erik Hansen 24
Søren Lolks Amerika-rejse 1903. Beretninger i breve    25
til hjemmet på "Vejlegården" - 1. del (17)    
Ventepose Mølle - en vandmølles historie (10) Svend Højte 51
Rasmus Lolks sanddruhed - Sladdervisen  Albert Mohr Lolk 64
Fra arkivets gemmer (17) Erik Hansen 65
Nyt fra arkivet    77
Nyt fra museet    78
     
ÅRBOG 2004    
Søren Lolks Amerika-rejse 1903   6
Beretninger i breve til hjemmet på “Vejlegården” - del 2    
Mere om Jens Græs fra Vemmenæs, der var dyrelæge i Amerika (4) Svend Højte 31
Om Bjernemark - en landsby på Tåsinge   35
Forskellige bidrag til byens og ejerlavets historie (2)    
"Drostgaarden" - en gammel gård i Bjernemark (4) Leo Jespersgaard 43
Indvielse af Valdemars Slots kirke den 3. oktober 1687 Albert Mohr Lolk 51
Annanias og smedens datter fra Strammelse (9) Kjeld Drongesen 55
Sommerudfiugter fra Vornæs forskole 1960-1967 (6) Else Pedersen 63
Fra arkivets gemmer (11)   69
Nyt fra arkivet    77
Nyt fra museet   78
     
ÅRBOG 2005    
Sankt Martin fra Bjerreby (1) Maria Rasmussen  6
Sæder og skikke på Taasinge (1) Rasmus Høj Rasmussen 9
En rask gammel Taasingekone - Karen Poulsen og hendes blomster (4) Thorvald Hansen 17
Amerikarejsen  Digt af Hedvig Johanne Nielsen 22
Hvad Povl Fredholm fortalte under en aftentur på Bregninge Banke for 49-50 år siden, og hvad der siden     
er dukket frem fra mundtlige og historiske kilder (5) Erik Hansen  25
Et husmandssted på Bregninge banke 1822-1924 (6)  Keld Bo Larsen  54
Den røde Hane galer over Taasinge (1) Fra avisen den 15/5 1916 51
Ildebrande i Gammel Nyby   53
Lidt om Gl. Nyby (1) Erik Hansen  54
Billeder fra Gl. Nyby (15)    60
Taasinge Lokalhistoriske Arkiv - åbent for besøgende     
gennem 25 år. 18/5 1980 - 18/5 2005 Erik Hansen 70
Et aktuelt brev fra en gammel tøsing (1) Albert Mohr Lolk  74
Nyt fra arkivet   76
Nyt fra museet (1)   77
     
ÅRBOG 2006    
Vikinger i Vindeby (18) Per O. Thomsen 6
Morfar og hans Biograf Glade dage - og aft’ner i halvmånens skær (38) Lars og Poul Eriksen 20
Fra arkivets gemmer (13)   48
Bjerreby Mølle (6)  Svend Højte 57
Spredte træk og oplevelser på Tåsinge under besættelsen 1940-45 (4) Niels Mortensen 64
Fra færge til bro - at mindes, nu 40 år efter (14)   69
Nyt fra arkivet    76
Mindeord om Arne Skovbo Asmussen Erik Hansen 77
Nyt fra museet   77
     
ÅRBOG 2007    
Museet fylder 50 år (8) Jytte Munch 6
Husflid på Tåsinge (9) Ove Skov Larsen 16
Skrædderen i tårnet (19) Trine Baadsgaard 31
Landet Gartneri (9) Kit Nørregaard 41
De forsvundne huse i Horse Skov (12) Erik Hansen 47
Krybskytteri på Tåsinge - En beretning fra 1888 (1)   61
Fra arkivets gemmer (15)   63
Mindeord om Carl Nielsen (1)  Erik Hansen 73
Nyt fra arkivet    74
En leder takker af (1)  John Frikke 76
Nyt fra museet (1)   77
     
ÅRBOG 2008     
Husflid på Tåsinge, Bregninge sogn (4) Ove Skov Larsen  6
Den sidste Henrettelse paa Taasinge Ukendst forfatter  19
Da Bregninge Sogn blev annekteret af Landet Aage Bøggild  23
Historiens gang kan føles ved en tur på Tåsinge (10)  H.O. Haulund Christensen 27
Det gamle orgel fra Vornæs Forskole (3) Else Pedersen 37
Huse og gårde i Vårø - dengang og nu Billedserie af Svend Højte 39
En frugthave i Troense gennem 100 år (13)  Helle Ravn 59
Nyt fra arkivet   73
Nyt fra museet (5)   75
     
ÅRBOG 2009    
Beskrivelse af Bjerreby gl. kirke (2) Hans Knudsen Nielsen 6
De unge radikale (6) Mai-Britt Schultz 8
Lægehuset i Landet (7) Bent Nielsen 16
Skovballe Kro (14) Birthe Christensen 28
Mine to barndomsverdner (26) Jytte Munch 41
En kostbar brudekjole (6) Hanne Jensen og Jytte Munch 57
Brudekjolens konservering (11) Hanne Jensen og Jytte Munch 60
Fra oltidsmark til villakvarter (4) Pauli Høegh  65
Fotos fra arkivets gemmer (14)   68
Nyt fra arkivet    75
Nyt fra museet   76
     
ÅRBOG 2010    
Nyt fra Tåsinge Museumslaug (4) John Frikke og Keld Thrane 4
Karen Lolkens (2) Albert Mohr Lolk 6
Arven fra Amerika (29) Keld Thrane 11
Fru Gudrun Pedersens liv som præstekone (9) Jytte Munch 24
Lægehuset/doktorhuset, supplement til Årbog 2009 (6) Bent Nielsen 31
Lægehuset/doktorhuset 1930-2001 (9) Bent Nielsen 36
Dyrlæge petersen (2) Søren Nielsen 47
Dreng i trediverne i Bjerreby (4) Harald Schack Olldag Frederiksen  56
Erindringsstrejf fra barndom og opvækst (6) Børge Olsen 61
Tåsinges socialdemokrater 1905-2008 (13)  Pauli Høegh  70
     
ÅRBOG 2011    
Nyt fra Tåsinge Museumslaug (5) Keld Thrane 4
Taasinge Forsamlingshus' historie (9) Hans Jørn Hansen 6
En dejlig dessert (3) Lene Lund Bragger 19
Erindringer fra Birkholm (11) Erik Mortensen 23
Venstre på Tåsinge (11) Karsten Christensen 34
Erindringsstrejf fra barndom og opvækst (3) Børge Olsen 43
Badekar med badeovn og brusespand (4) Jonna Fredberg 57
Museets skjulte skatte (8) Grete Simonsen/Birthe Christensen 59
Kinesisk tolduniform (6) Lone Fallentin 64
Hvem er hestens rette ejermand (1) Albert Mohr Lolk 71
Nekrolog over A. Mohr Lolk Erik Hansen 77
     
Årbog 2012    
Nyt fra Taasinge Museumslaug (3) Keld Thrane 4
Nyt fra Arkivet (1) Lone Fallentin 6
1889 - Et skæbneår  Bent Christoffer Nielsen 7
Kragekær Mejeri 100 år (9) Mai-Britt Schultz 8
Erindringer fra Birkholm (5) Erik Mortensen 16
Barndomsminder om naboer og genboer i Troense (19) Bent Rye rasmussen 21
Et fæstehus i Bregninge (13) Jens Hagen Eriksen 36
Carlas Hus (7) Martin K. I. Christensen 51
Rasmus Jensen "Strynbo" og hans sørejser 1880-1881 (16) Kaj Nykjær Jensen 56
Fra Arkivets gemmer. Billedsamling (17)   67
     
Årbog 2013    
Nyt fra Taasinge Museum (1) Keld Thrane 4
Nyt fra Arkivet (1) Lone Fallentin 6
Sommerpensionatet Skaregaard (11) Birthe Christensen 7
Andelsboligforeningen i Bregninge Kommune (5) Hans Jørgen Mortensen 13
Meget var anderledes (15) Signe Hansen 19
Ka' Domers sjal (7) Else Pedersen 30
Troense Junior Sejlklub (2) Bent T. Mortensen 34
Arbejdssøgende skræddersvend (4) Jytte Munch 37
Julemiddagen (4) Jytte Munch 42
Første pladser som tjenestedreng (4) Lars Nørregaard Mortensen 45
Tåsinges nye musikmuseum-    
kronen på en spillemands livsværk (31) Keld Thrane 48
Fra arkivets gemmer (9)   70
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug?   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   80
     
Årbog 2014    
Nyt fra Taasinge Museum (1) Keld Thrane 4
Nyt fra arkivet (1) Lone Fallentin 5
Sommerpensionat på Stenodden (14) Lene Krogh 6
Da den ethjulede cykel kom til Tåsinge (3) Poul Gehring Hansen 15
Bregninge - Bakkefesten (10) Birthe Christensen 18
Skolestart 1870 på Frederik Juels Skole (3) Laurits M. Thurøe 25
Skolehistorie på Tåsinge (24) Jonna Fredberg 28
En hædersmand (12) Lone Fallentin 45
Axel Juel på Fruegaarden (8) Lone Fallentin 51
Centaurus (9) Charlis Hansen 58
En særlig kvinde (6) Birthe Jørgensen 71
Fra arkivets gemmer (4)   75
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   79
     
Årbog 2015    
Nyt fra Taasinge Museum (1) Keld Thrane 4
Nyt fra Arkivet (1) Lone Fallentin 5
Feriefolket (19) Stella Jacobsen 6
Kvindeegen (3) Birthe Christensen 22
Årets gang på Dinesgården omkring 1900 (8) Rasmus Hansen 24
Tåsinge Husholdningsforening (12) Birthe Christensen 31
Noahs Ark (2) Bent Chr. Nielsen 41
Breve til Petersen (6) Lone Fallentin 43
Efterretninger om Sankt Olafs Kapel (13) Jan Hjort 49
Fra arkivets gemmer (10)   72
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   80
     
Årbog 2016    
Nyt fra Taasinge Museum (1) Keld Thrane 4
Nyt fra Arkivet (2) Lone Fallentin 5
Min barndom i Pilekrogen (19) Viggo Asmussen 6
"Robinson Crusoe" fra Tåsinge (7) Lone Fallentin 19
Thaersminde (9) Stella Jacobsen 28
Niels Stenner Rasmussen (20) Karin Hansen 35
Gamle Niels Pilegaard (5) Florianna Madelung 46
Kaldets Mose (22) Lene Krogh 49
Når havet er i oprør (8) Frivillige arkivfolk 68
Mindeord om Bent Christoffer Nielsen (5) Keld Thrane 73
Fra arkivets gemmer (3)   75
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   80
     
Årbog 2017    
Nyt fra Taasinge Museumslaug (1) Keld Thrane 4
Smeden i nederste Lundby (20) Ove Krogh 6
Købmand Anton Madsen (13) Kirsten Nistrup Vilhelmsen 16
Kongen i urskoven (12) Lone Fallentin 25
Min bryllupsdag (12) Lars Rasmussen Højte 33
Den første husmand på Tåsinge (9) Keld Bo Larsen 40
Pas på-ellers kommer Mikkel Foged (11) Jytte Munch 51
Glimt af Tåsinges historie og natur (12) Hanne Staff Johansen 60
Konkylierne (7) Lone Fallentin 70
Fra arkivets gemmer (6)   74
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent og bankkonto   80
     
Årbog 2018    
Nyt fra Taasinge Museumslaug (1) Keld Thrane 4
Biblioteksbygningen i Landet (18) Keld Thrane 6
Skibsdrengenes vilkår i sejlskibenes tid (4) Jytte Munch 22
Uldjyden der blev kromand (19) Jens Hagen Eriksen 30
Hvis træer kunne tale (12) Lone Fallentin 37
En troensedreng krydser sit spor (21) Frans Lærke Bødker 46
Tyven fra Søby (6) Lone Fallentin 63
Mindeord om Erik Hansen (1) Keld Thrane 73
Fra arkivets gemmer   74
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug?   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   80