Du er her: Hjem > Specielle udstillinger

Åbningstider:

1.6. - 31.8. 2019
tirsdag til søndag kl. 11-16

1.9. - 15.9.
torsdag til søndag kl. 11-16

Uden for sæsonen:
mandag formiddag (9-11).

Åbent hele året for grupper efter aftale.

Entré voksne 50 kr.
Børn gratis.
Grupper 40 kr. Min. 8 pers.


Sidst opdateret:

UdstillingerTAASINGE MUSEUM

er kommet godt i gang med sæson 2018. Der er i forårets løb lavet nye udstillinger:

I Folkemindesamlingen er "Skoleudstillingen" udvidet med mange flere skolebilleder fra øens skoler. Det har været et ønske fra vores gæster og det er hermed efterkommet. Håber I finder jer selv på billederne!

Ligeledes er værkstederne og personudstillingerne nyopsat.

I Hovedhuset forsøger vi at samle skibsportrætterne i Niels Juel - stuen.

TAASINGE MUSEUM

åbner den kommende turistsæson torsdag den 1. juni 2017 kl. 11 - 16.

Museet har i vinterens løb rokeret om og opsat nye udstillinger i

"Folkemindesamlingen"
(begge etager)

Det overordnede princip i den nye udstilling er gennem temaet "De 4 aldre" at vise hele livet fra vugge til grav. At beskrive Tåsinges befolkning for 100 til 150 år siden med kirken, skolen, traditioner, håndværk og derved få fortalt om den flotte dragtsamling, de fine håndarbejder, som er skabt af flittige hænder. Alt sammen i museets samlinger.

Hele folkemindesamlingen emmer af historier om "tøsingernes" levemåde.


"De 4 aldre"

I 1800-tallet og først i 1900-tallet havde menneskelivet 4 aldre, der hver var forbundet med kirkelige handlinger:

                       

   Dåb: Porten til barndommen                                                    Konfirmation: Porten til ungdommen

                  

   Bryllup: Stifter familie, Bryllupstraditioner                             Begravelse: Alderdommens afslutning

    
Udpluk af øvrige udstillinger i Folkemindesamlingen

Fra børns verden: Vugge og legetøj. Klinkbygget vugge lavet af bådebygger Jensen i Lundby til sin broderdatter. 


        

   Øens store lokalhistoriker Valdemar Jensen                              Forskelligt håndværktøj

        

   Malermester Reckes værksted                                                    Skolestue med rekvisitter fra øens skoler

        

   Skomagermester Oluf Madsens værksted (Bjerreby)                 Smedeværktøj

         

   Urmager Eluf Fischer Nielsens værksted                                  Udtræksskuffer med forskellige tekstilerFolkemindesamlingens tekstilafdeling

"Livets store fester"

Temaet er bryllup og barnedåb.
Der udstilles brudepar fra 1900 og 1935, og der fortælles om traditioner gennem tiderne både ved bryllup og barnedåb.


              
                                                 1900                                                    1935Afdøde urmager, Eluf Fischer Nielsens, værksted er doneret til museet og vises nu med mange specielle værktøjer og spændende effekter.Udstilling i anledning af 100 året for kvindernes valgret i 1915

 

                  

 

 

Skoleudstilling

I anledning af 200-året for skoleloven af 1814 har Taasinge Museum lavet en udstilling, der i tekst og billeder viser skoleudviklingen på Tåsinge helt fra 1700-tallet, fra degneskolerne til centralskolerne. Der er plancher med billeder af skoler og også nogle elevbilleder fra 1890 til 2003. Der vises desuden skolebøger og -rekvisitter fra 1777 til midten af 1900-tallet. Udstillingen er placeret i kælderen i Folkemindesamlingen ved siden af den eksisterende skolestue, hvor interiøret er samlet fra de tidligere mange skoler på Tåsinge.

      

 

       

 

        

   Badekar med fyr

I begyndelsen af 1900-tallet købte Marie Storm Hansen, Troense, badekarret. Hendes mand, dampskibsfører Lars Storm Hansen, var vant til bad ombord på skibene, hvorfor han også gerne ville have samme komfort i hjemmet.

Efter en annonce i avisen købte de badekarret af Mira Mara - et gods i Rantzausminde ved Svendborg.

Karret blev fyldt med 14 zinkspande koldt vand, derefter kom der vand i beholderen og ovnen blev tændt. Vandet cirkulerede, og badevandet blev varmt.

 

 Dans og musik på Tåsinge

 

Herover museets nye plancher med billeder af dansestuerne og hvor de lå på Tåsinge.

 

Dans og musik er en vigtig del af Tåsinges kulturarv. Gennem tiderne synes tøsingerne at have benyttet enhver lejlighed til at danse og musicere. Dansen gik oprindelig i gårdenes højstuer, i laderne eller under åben himmel på hovmarken.

Baronen på Valdemars Slot forsøgte at begrænse Tåsinge-almuens lystigheder ved etablering af egentlige dansestuer, hvor dansen og den tilhørende løssluppenhed kom til

at foregå under et vist opsyn.

I Tåsinges Politivedtægt fra 1819 hedder det i § 10:

 

1. At samlinger til Dands og Lystighed ei bør finde mere sted end een Gang ugentlig fra 1 Novbr. til Medio Martii, og hele Juni Maaned igjennem, foruden de Høst- eller Skuregilder, som Mændene selv give deres Tyender.

2. At den hertil vælgende Dag maa være den samme i alle 3 Sogne, og helst dertil vælges Søndagen.

3. At disse Samlinger ei maae vare længere end til Kl. 1 om Natten, hvorefter Enhver maa gaa hjem til sit.

  

Der opstod mindst 14 dansestuer rundt om på Tåsinge. En af dem er Væverens hus ved Strammelse, der er fredet. Dansestuerne begrænsede næppe tøsingernes udfoldelser; de synes tværtimod at have skabt en ekstraordinær stærk interesse for dans og musikudøvelse, der fortsatte ind i 1900-tallets krosale og forsamlingshuse.

 

Færgeudstilling

 

 

 

 

Udstillingen fortæller om færgefartens historie fra før Svendborgsundbroen

blev taget i brug i 1966 samt noget af Tåsinges skibsbygnings- og søfartshistorie.

Undermenu