Du er her: Hjem > Museumslaug

Åbningstider:

1.6. - 31.8. 2019
tirsdag til søndag kl. 11-16

1.9. - 15.9.
torsdag til søndag kl. 11-16

Uden for sæsonen:
mandag formiddag (9-11).

Åbent hele året for grupper efter aftale.

Entré voksne 50 kr.
Børn gratis.
Grupper 40 kr. Min. 8 pers.


Sidst opdateret:

Taasinge Museumslaug

I 1968 forærer museets stifter Povl Fredholm sit museum til øen Tåsinge, og med virkning fra 1. januar 1968 stiftes Tåsinge Museumslaug, der driver museet videre som en selvejende institution.

Første gang, man i dagspressen læser om planerne om stiftelsen af et museumslaug, er i en artikel i Svendborg Avis den 20/6 1966.

I artiklen, som har overskriften: "Bliver Tåsinge ejer af hjemstavnsmuseet?", spørger avisen Povl Fredholm, om rygtet taler sandt, når man siger, at han har planer om at overdrage sit smukke hjemstavnsmuseum til Tåsinge.

Povl Fredholm svarer, at det absolut i første omgang er et rygte, men at han godt kan røbe, at han finder, det ville være mest praktisk - nu da Tåsinge ved kommunesammenlægningen er en helhed - at øen fik museet i arv og eje. Han fortsætter. "Jeg kunne så passe museet, så længe jeg endnu kan klare det - og ifald en sådan ordning kunne træffes, ville det hele blive meget lettere at få ordnet."

Povl Fredholm slutter med at konkludere: "Vi må vente og se, hvad fremtiden bringer."

Fyns Tidende bringer søndag den 16. oktober 1966 en hel side med overskriften: "De må få mit museum..." Artiklen fortsætter: "Tåsinges store folkemindesamler og museumsmand, malermester Povl Fredholm, Bregninge, fremsætter her et opsigtsvækkende tilbud, der kun er ledsaget af en betingelse: At der dannes en forening af mennesker med forståelse for og kærlighed til det, han har viet så stor en del af sin tilværelse, så den kan videreføre Taasinge Folkemindesamling og Skipperhjem som en selvejende institution."

Den 27. april 1967 indkalder Povl Fredholm til pressemøde på museet, hvor han fortæller om overdragelsen af museet til øen Tåsinge.

Medlemskontingentet foreslås til 10 kr. årligt og som livsvarigt medlem 100 kr.

Museumslauget stiftes på en generalforsamling den 6. juni 1967, med dyrlæge P. Petersen som formand.

Driften af museet overgår til lauget ved en højtidelighed den 1. januar 1968, hvor Povl og Ellen Fredholm overdrager ansvar og styring af museet til foreningen. Med museet følger også den store samling af arkivalier, der grundet dårlige magasinforhold på museet opbevares i familien Fredholms privatbolig.

 

 

Vedtægtsændringer 2015.

 

Bestyrelsen har længe følt, at de nuværende vedtægter for de 3 foreninger vi opererer med dagligt ikke er skruet sådan sammen, at det i det daglige giver en fornuftig arbejdsgang.

 

Taasinge Museumslaug foreslår derfor, at generalforsamlingen 2015 godkender sammenskrivningen af de 3 sæt vedtægter, der eksisterer nu. De er 12 år gamle og trænger til en opdatering.

 

Desuden er det meget upraktisk, at vores daglige virke reguleres af 3 sæt vedtægter, som, hver gang vi søger fonde, skal medsendes. De er viklet så meget ind i hinanden, at de kræver en grundig gennemgang, for at kunne danne overblik.

 

Derfor foreslår vi, at de 3 sæt sammenskrives til ét sæt med Taasinge Museumslaug som en overordnet forening, hvori indgår Taasinge Museum og Taasinge Lokalhistoriske Arkiv. Det kræver, at Taasinge Museum og Taasinge Lokalhistoriske Arkiv opløses ved flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger og indgår i Taasinge Museumslaugs samlede vedtægter.

 

Sammenskrivningen er foretaget i samarbejde med en advokat fra Advokathuset i Svendborg og godkendt af museumschef Esben Hedegaard, Svendborg Museum.

 

Taasinge Museumslaug

Bestyrelsen

Se under fanen vedtægter. 

Godkendt af Svendborg Kommune, Svendborg Museum og SLA.

Undermenu