Du er her: Hjem > Museumslaug > Historiske links

Åbningstider:

1.6. - 31.8. 2019
tirsdag til søndag kl. 11-16

1.9. - 15.9.
torsdag til søndag kl. 11-16

Uden for sæsonen:
mandag formiddag (9-11).

Åbent hele året for grupper efter aftale.

Entré voksne 50 kr.
Børn gratis.
Grupper 40 kr. Min. 8 pers.


Sidst opdateret:

Historiske Links

Sammenslutningen af lokalarkiver (SLA): www.lokalarkiver.dk

DIS-Danmark (Data i slægten) med mange gode links: www.dis-danmark.dk

Dansk Demografisk Database: www.ddd.dda.dk

Danmarks Nationale Private Database (DANPA): www.danpa.dk

Historie-online (DHF): www.historie-online.dk

Dansk Folkemindesamling: www.dafos.dk

Foreningen Danmarks Folkeminder: www.folkeminder.dk

Krabsens stednavnedatabase: www.krabsen.dk

Traps danmark: www.historikerportalen.dk

Historisk atlas Fyn: www.historiskatlasfyn.dk

Danmarks arealinformation: www.kort.arealinfo.dk

Historie Fyn: www.historiefyn.dk

Fynhistorie: www.fynhistorie.dk

Svendborghistorie: www.svendborghistorie.dk

Sydfyn Info: www.svendborg-info.dk

Hvem forsker hvad: www.hvemforskerhvad.dk

Kulturarvstyrelsen: www.kulturarv.dk

Kort over Tåsinge: www.sydforfyn.dk

Taasinge Museum: www.taasinge-museum.dk

Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS): www.kms.dk

Det Kongelige Bibliotek: www.kb.dk

Vilh. Cohen: De faldnes minde 1848-51 og 1864: www.strandparken33.dk/faldne.htm/

Ordbog over det danske sprog: www.ordnet.dk/ods/

Ordbog for slægtsforskere: www.saack.dk

Folkekirkens sogneportal: www.sogn.dk

Digitale historiske kort, Sverige og Tyskland: www.dhm.lm.se

Grundkort Fyn: www.grundkortfyn.dk

Udvandring: Det danske udvandrerarkiv: www.emiarch.dk

Den danske udvandrerdatabase: www.ddd.dda.dk

Familysearch (Mormonkirken): www.familysearch.org

Ellis Island Database: www.ellisislandrecords.org

One-step portalen: www.stevemorse.org

www.ancestry.com

www.cyndislist.com

www.immigrantships.net

www.linktoyourroots.hamburg.de

Immigrant Ships Transcribers Guide: www.istg.rootsweb.com

Statens arkiver: www.arkivalieronline.dk

Statens arkivers hjemmeside: www.sa.dk