Du er her: Hjem > Museumslaug > Introduktion og historie

Åbningstider:

1.6. - 31.8. 2019
tirsdag til søndag kl. 11-16

1.9. - 15.9.
torsdag til søndag kl. 11-16

Uden for sæsonen:
mandag formiddag (9-11).

Åbent hele året for grupper efter aftale.

Entré voksne 50 kr.
Børn gratis.
Grupper 40 kr. Min. 8 pers.


Sidst opdateret:

Introduktion og historie

I 1968 forærer museets stifter Povl Fredholm sit museum til øen Tåsinge, og med virkning fra 1. januar 1968 stiftes Tåsinge Museumslaug, der driver museet videre som en selvejende institution.

Første gang, man i dagspressen læser om planerne om stiftelsen af et museumslaug, er i en artikel i Svendborg Avis den 20/6 1966.

I artiklen, som har overskriften: "Bliver Tåsinge ejer af hjemstavnsmuseet?", spørger avisen Povl Fredholm, om rygtet taler sandt, når man siger, at han har planer om at overdrage sit smukke hjemstavnsmuseum til Tåsinge.

Povl Fredholm svarer, at det absolut i første omgang er et rygte, men at han godt kan røbe, at han finder, det ville være mest praktisk - nu da Tåsinge ved kommunesammenlægningen er en helhed - at øen fik museet i arv og eje. Han fortsætter. "Jeg kunne så passe museet, så længe jeg endnu kan klare det - og ifald en sådan ordning kunne træffes, ville det hele blive meget lettere at få ordnet."

Povl Fredholm slutter med at konkludere: "Vi må vente og se, hvad fremtiden bringer."

Fyns Tidende bringer søndag den 16. oktober 1966 en hel side med overskriften: "De må få mit museum..." Artiklen fortsætter: "Tåsinges store folkemindesamler og museumsmand, malermester Povl Fredholm, Bregninge, fremsætter her et opsigtsvækkende tilbud, der kun er ledsaget af en betingelse: At der dannes en forening af mennesker med forståelse for og kærlighed til det, han har viet så stor en del af sin tilværelse, så den kan videreføre Taasinge Folkemindesamling og Skipperhjem som en selvejende institution."

Den 27. april 1967 indkalder Povl Fredholm til pressemøde på museet, hvor han fortæller om overdragelsen af museet til øen Tåsinge.

Medlemskontingentet foreslås til 1o kr. årligt og som livsvarigt medlem 100 kr.

Museumslauget stiftes på en generalforsamling den 6. juni 1967, med dyrlæge P. Petersen som formand.

Driften af museet overgår til lauget ved en højtidelighed den 1. januar 1968, hvor Povl og Ellen Fredholm overdrager ansvar og styring af museet til foreningen. Med museet følger også den store samling af arkivalier, der grundet dårlige magasinforhold på museet opbevares i familien Fredholms privatbolig.