Du er her: Hjem > Museumslaug > Medlemskab/GDPR

Åbningstider:

1.6. - 31.8. 2019
tirsdag til søndag kl. 11-16

1.9. - 15.9.
torsdag til søndag kl. 11-16

Uden for sæsonen:
mandag formiddag (9-11).

Åbent hele året for grupper efter aftale.

Entré voksne 50 kr.
Børn gratis.
Grupper 40 kr. Min. 8 pers.


Sidst opdateret:

Medlemskab/GDPR

Medlemsskab tegnes ved henvendelse enten til formanden for museumslauget Keld Thrane
(se Bestyrelsen) eller til arkivleder Lone Fallentin (se Arkivet)

Medlemsskab af museumslauget koster 75 kr.

Medlemsskab incl. Tåsinge Årbogen koster 170 kr.

Da Tåsinge Årbogen - som udgives hvert år - i løssalg også koster 170 kr., kan det betale sig at tegne et medlemsskab.

Medlemmer får tilsendt årbogen automatisk hvert år ved udgivelsen. Betaling via bankindbetaling.

Ved tegning af medlemsskab:

o - støtter du både arkiv og museum økonomisk,
o - du får ret til indflydelse på aktiviteterne,
o - og ikke uvæsentligt - giver det dig gratis adgang til museet i Bregninge.

 

Taasinge Museumslaugs

 

privatlivspolitik

 

Persondataloven (GDPR)

 

af 25. maj 2018

Taasinge Museumslaug har nedenstående privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan dine data indsamles, behandles, og hvilke rettigheder du har som registreret medlem.

Taasinge Museumslaugs bestyrelse er dataansvarlig og er ansvarlig for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Bestyrelsen har til opgave at sikre, at regler og procedurer i forhold til behandling af personoplysninger overholdes i det daglige.

Vi behandler data om dig i forbindelse med håndteringen af dit medlemskab af museumslauget samt ved vores løbende kontakt med dig, og det kan omfatte:

 

·         Navn

 

·         Adresse

 

·         Telefonnummer

 

·         Mailadresse

 

·         Dato for kontingentbetaling

 

·         Dato for indmeldelse

 

·         Bemærkninger om f.eks. adresseændringer o. lign.

 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at kunne gennemføre foreningens aktiviteter.

Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende, og derfor beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

For at beskytte dig imod at uvedkommende  får adgang til dine persondata, opbevarer vi dem dels på en PC og dels i bogføringsprogrammet e-conomic, som er et onlineprogram. Begge med adgangskode, hvor kun regnskabsfører og bestyrelsen har adgang.

 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller vildledende, har du ret til at få dem slettet. Henvend dig til taasingemuseum@mail.dk

 

Ved begyndelsen af et nyt kalenderår slettes alle persondata på udmeldte medlemmer. Dette foregår manuelt.